AZ

BOHEMIA

Bohemıa

Bohemiya hövzəsindəki qum və ağacların zənginliyi və onun Avropanın mərkəzində özünəməxsus mövqeyə malik olması, şüşə istehsalçılarına müstəsna imkanlar vermişdir. Müasir şüşə istehsalının tarixi Qotik dövrə, yəni 13-cü və 14-cü əsrlərə təsadüf edir. Yəqin ki, ancaq Venesiya belə bir qədim və fasiləsiz ənənə ilə fəxr edə bilər.

Bohemiya şüşəsinin populyarlığı orta əsrlərdə daim artmışdır; 16-cı əsrdə Bohemiya bölgəsində ən az 34 əritmə işlərinin aparıldığı sənədləşdirilmişdi. Ölkəyə bütün Avropadan sənətkarlar gəlirdi. Bohemiya şüşəsi və bülluru dünyada məşhur oldu və əvvəllər ən yaxşı sayılan Venesiya məhsullarını kölgədə qoydu.

Mağazada təmsil Butikler