AZ

LEO PIZZO

Leo Pizzo

Leonzio Pizzo zərgərlik dünyası ilə təsadüfən, Valensaya gələndə tanış oldu. O, “Emanuelli & Buzio” şirkətində şagird kimi işə başladı və lap başlanğıcdan öz bacarığını göstərdi. Buna görə də, cənab Emanuelli ona bu ecazkar sənətin sirlərini öyrətdi. 1971-ci ildə o, ilk zərgərlik emalatxanasını açdı.

«İtaliyada istehsal edilmişdir» yazısı Leo Pizzo üçün mükəmməllik yaratmaq deməkdir: xammalın keyfiyyəti, mürəkkəb dizayn və sənətkarlıq beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilir, eləcə də, həcm və proporsiyalar arasındakı kombinasiya dərindən öyrənilir. Onlar texnoloji yeniliyə inanırlar, ancaq eyni zamanda bu marka nəcib zərgər sənətini qoruyub saxlamağı da sevir.

Leo Pizzo, ixtisaslaşmış daş seçiciləri ilə işləyir və artıq 40 ildir ki, ən məşhur qiymətli daş satıcıları ilə əməkdaşlıq edir. Hər bir zərgərlik məmulatı yalnız əlləri ilə deyil, həm də ürəyi ilə yaradan usta sənətkar tərəfindən addım-addım ərsəyə gətirilir.

Mükəmməllikdən ilhamlanaraq yaradılan şirkətin fəlsəfəsi son yarım əsr ərzində Pizzo ailəsinin ortaq dəyərlərini özündə cəmləşdirir: sosial öhdəlik hər zaman bu markanın ruhunda olmuşdur.

Mağazada təmsil Butikler